2021 Yılı Aksaray Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişi Listesi İlanı

05 Ağustos 2021

Aksaray Ticaret İl Müdürlüğümüzce, Bakanlığımız tarafından 9 Temmuz 2020 tarih ve 31180 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği kapsamında, tüketici hakem heyetlerinde görülen çözümü uzmanlık veya özel bilgi ya da teknik bilgi gerektiren tüketici uyuşmazlıklarında görevlendirilmek üzere bilirkişilik sicil ve listesine kaydedilmek üzere yapılan başvurular, ilgili yönetmelik kapsamında değerlendirilmiş olup yönetmelikte düzenlenen şartları sağlayanlar Bilirkişi Listesine kaydedilmiştir.

Bu Duyuru, Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 18 nci Maddesinin  5 nci fıkrası gereği TEBLİĞ yerine geçecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
2021 yılı Bilirkişi Listesi için tıklayınız.