Anonim Şirketler Genel Kurul Toplantısı İçin Bakanlık Temsilcisi Talebi

05 Ocak 2021

ANONİM ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN BAKANLIK TEMSİLCİSİ TALEBİ
 
BAŞVURU

        Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarında bulundurulacak bakanlık temsilcisi talebiyle ilgili başvuru işlemleri elektronik imza (e-imza) kullanılarak https://mersis.gtb.gov.tr/# adresinden "Bakanlık Temsilcisi Talebi" alanından yapılacak olup, fiziki olarak yapılacak başvurularda yönetmelik ekinde yer alan örnek dilekçe ile başvuru yapılmalıdır.
Başvurular İlgili Yönetmeliğin 35. maddesi gereğince toplantı tarihinden en az 10 (on) gün önceden yapılmalıdır.
İstenilen Belgeler: 
1- Dilekçe
2- Gündem(İmza-kaşeli)
 Esas sözleşme değişikliği varsa açıkça yazılacak.
 (Sermaye artırımı, Bölünme, Birleşme vb. )
3- Yönetim kurulu kararının noter onaylı bir örneği veya karar defterinin ilgili sayfasının şirket yetkililerince aslına uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi.
4- Çağrıya ilişkin belgeler
5- Bakanlık Temsilcisi ücretinin yatırıldığını gösterir belge.


09.10.2020 tarih ve 31269 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği gereği temsilci ücretleri 09.11.2020 tarihinden itibaren Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne veya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Aksaray Şubesi hesabına (“Aksaray Ticaret İl Müdürlüğü A.Ş. Bakanlık Temsilcisi Ücreti” açıklaması) yazdırılarak yatırılacaktır.
09.11.2020 tarihinden itibaren yapılacak olan Genel Kurul toplantıları için geçerli hesap bilgileri aşağıda sunulmuştur.

        Banka Bilgileri              : T.C. Ziraat Bankası Aksaray Şubesi 
        İBAN NO                      : TR680001000026000010005917
        Hesap Adı                     : Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü
        Hafta İçi Ücreti             : Brüt 219,55 TL (1 yıllık ücrettir)
        Hafta Sonu Ücreti        : Brüt 292,73 TL (1 yıllık ücrettir)
 
Başvurular İlgili Yönetmeliğin 35. maddesi gereğince, toplantı tarihinden en az 10 (on) gün önceden yapılmalıdır.
AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

  • 09.10.2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile anonim şirket genel kurul toplantıları ve bu toplantılarda Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar.
  • Ayrıca: 28.11.2012 / 28481 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul  Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik

 
 
AKSARAY TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
İrtibat: 0 382 505 00 89