Esnaf ve Sanatkarlarımıza Gelir Kaybı ve Kira Desteği Başvuruları Hakkında Duyuru

Esnaf ve Sanatkarlarımıza Gelir Kaybı ve Kira Desteği Başvuruları Hakkında Duyuru

24 Şubat 2021
 Ticari işletmeleri Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla 22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Karara dayanılarak hazırlanan 24 Aralık 2020 tarihli 31344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliği" kapsamında; 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık 1.000 Türk Lirası “Gelir Kaybı Desteği” verilmesi ve büyükşehir olan illerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde ise aylık 500 Türk Lirası tutarında “Kira Desteği” nde bulunulmaktadır.

          Bahse konu desteklerden;
  • Bu destek programından, 14/12/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,
  • Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar,
  • Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,
  • Faal olan ve işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutanlardan “esas faaliyet konusu” Bakanlık tarafından desteklenen NACE kodları arasında yer alan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirler,
  • Kira desteği için işyeri kira olanların
          faydalanması ön görülmüştür.

Söz konusu desteklerden faydalanmak üzere yukarıda açıklanan kapsamda yer alan ticaret erbabının başvuruları kabul edilmekte olup kapsamın dışında kalanlar ise destekten yararlanamamaktadır.

Bakanlığımız tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, ilimizde destek başvurusunda bulunmayan işletmelerin olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, ilimizde faaliyet gösteren ve yukarıda belirtilen şartları taşıyan esnaf ve sanatkarlarımızın hak kaybına uğramaması için 31.03.2021 tarihine kadar da E-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.       
Başvuru yapmadığı anlaşılan esnaf ve sanatkarlar ile tacirlerimize ait listeler ilgili odalara gönderilmek üzere Aksaray Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ve Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasına gönderilmiştir.

Konuya ilişkin olarak Ticaret İl Müdürlüğümüzden, Aksaray Sanayi ve Ticaret Odasından, Aksaray Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden, üyesi olunan meslek odasından ayrıntılı bilgi alınabilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.                                                                                                                                                                                                                        AKSARAY TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜAdres : Sanayi Mahallesi E-90 Karayolu Üzeri Valilik 3 nolu Ek Bina Kat:2 MERKEZ/AKSARAY
İletişim: 0 382 505 00 89